Trailer loading

Konkurencja rozgrywana na czas, limit czasowy jest 1 minuta. W drużynie są 2 zawodnicy. Arena jest rozdzielona linią na dwie połowy. Stado cieląt jest wyznaczone obrożami z numerami. Na niebydlęcej stronie jest ogrodzenie zmontowane z metalowych ogrodzeniowych komponentów symulujących „przyczepę dla bydła”, które jest rozdzielone na dwie części. Zadaniem jeźdźców jest oddzielić wyznaczone cielę ze stada i zapędzić je do „przyczepy”. Cielę nie może uciec z przyczepy, zanim biegnie czas, inaczej jeźdźcy nie mogą konkurencję zakończyć a cielę muszą ponownie zapędzić do przyczepy. Do drugiej części przyczepy wjadą z obydwoma końmi a tzw. zamkną. Zamknięcie znaczy to, że zawodnicy muszą z koniami wjechać do przyczepy i zsiąść. Konie muszą stać całym ciałem w przeczypie i nie może żadna część ciała konia sterczeć. Jeżeli koń wycofie się lub ucieknie, musi go jeździec ponownie zamknąć do przyczepy, inaczej jest dyskwalifikowany. Następnie jeźdźcy pieszo przebiegną do kręgu w arenie wyznaczonego sędzią. Po dobiegnięciu obóch zawodników do wyznaczonego kręgu jest zatrzymany czas. Niebydlęcą stronę mogą przekroczyć tylko dwa cielęta. W momencie zatrzymania czasu jednak musi być z powrotem przy stadu. Wbiegnięcie innego cielęta niż wyznaczonego do przyczepy oznacza dyskwalifikację. Zastosowanie wodzy, bicza, lassa i innych podobnych potrzeb do ciśnienia losowo wybranych zwierząt jest wzbronione.


Nasi kibice