Ranch roping

Jest konkurencja rozgrywana na czas. Arena jest rozdzielona linią, gdy bydlęca strona ma 1/5 długości areny. Stado cieląt wyznaczone numerami jest zgromadzone na bydlęcej stronie. Jeździec oddzieli ze stada określone cielę, zapędzi go za linie i na niebydlęcej stronie go złapie. Za ważny rzut uważa się złapanie cielęcia za jakąkolwiek część ciała na niebydlęcej stronie areny. Konkurencja jest zakończona tzw. deli (obwinięciem lassa koło rożka) i następnym uwolnieniem hondy. Czas jest zatrzymany w momencie rozepięcia hondy. Limit czasowy jest 1 minuta a jeździec ma nieograniczoną ilość rzutów. W tej konkurencji musi być zastosowane lasso z wypuszczającą hondą. Zastosowanie wodzy, bicza, lassa i innych podobnych potrzeb do ciśnienia losowo wybranych zwierząt jest wzbronione. Podczas oddzielania i lassowania może na niebydlęcą stronę przebiegnąć dowolna ilość cieląt.

Ranch roping


Nasi kibice