Team penning

Team Penning jest konkurencja rozgrywana na czas i na ilość odzielonych cieląt. Do tej konkurencji należy corral rozdzielić linią startową na połowy (znaki są umieszczone widzialnie na ogrodzeniu). Jedna połowa jest używana jako tzw. „bydlęca strona“, w której się przed startem każdej drużyny zgromadzają zwierzęta. W drugiej połowie jest zbudowany mały corral o wymiarach min. 5×5 m tak, aby był 5 m od dłuższej strony corralu a pomiędzy bramką i krótszą stroną corralu była odległość minimalnie na długość konia. Zawiasy bramki są zawsze na tej stronie małego corralu, która jest dalej od długiej strony corralu, przy której jest mały corral zbudowany. Wszystkie cielęta muszą być przed startem zgromadzone w środku krótszej strony ogrodzenia corralu na „bydlęcej stronie“. Współzawodnicząca drużyna ma 3 jeźdźców. Limit czasowy jest 2,5 minuty. Zadaniem drużyny jest oddzielić ze stada 3 wcześniej wybrane bydlęta i zapędzić je do małego corralu. Zadanie jest spełnione w wypadku, że drużyna oddzieli jedno czy dwa cielęta. Współzawodnicząca drużyna może ukończyć konkurencję przed limitem. Lepszego miejsca osiągnie drużyna, która w małym corralu zamknie więcej cieląt. Przy jednakowej ilości cieląt decyduje krótszy czas. Zastosowanie wodzy, bicza, lassa i innych podobnych potrzeb do ciśnienia losowo wybranych zwierząt jest wzbronione. Jeździec na koniu może wjechać do wewnętrznego corralu, ale nie może w nim być w momencie, gdy jest zatrzymywany czas. Jeździec może bronić ucieczce cieląt wstępem na metę. Za linią startową nie mogą być razem więcej niż cztery cielęta. W przeciwnym razie jest drużyna dyskwalifikowana. Dyskwalifikowana jest również drużyna, która do wewnętrznego corralu zamknęła inne niż przeznaczone bydlę. Czas jest mierzony od momentu, gdy pjerwszy jeździeć przetnie nosem konia linię startową a jest zatrzymany skończeniem limitu lub zamknięciem bramki przed limitem. Bramkę zamyka tylko jeden jeździec przecięciem wyobrażonej linii zamknięciem głową konia i dźwignięciem ręki. Jeździec nie może podczas zakończania zajechać do małego corralu całą długością konia, inaczej jest drużyna dyskwalifikowana. Czas jest zatrzymany w momencie, gdy koń zawodnika, który podniósł rękę, przetnie nosem wyobrażoną linię zamkniętej bramki. W momencie zakończenia konkurencji muszą być wszystkie niezamknięte bydlęta na bydlęcej stronie corralu, inaczej jest drużyna dyskwalifikowana. Upadek konia lub jeźdźca nie oznacza sankcji, jeżeli jeździec niepróbuje kontynuować zapędzanie bydła wcześniej niż nasiednie na konia. W przeciwnym razie jest dyskwalifikowana cała drużyna. Dyskwalifikajca jednego członka drużyny prowadzi automatycznie do dyskwalifikacji całej drużyny. Maksymalnie dwa zawodnicy mogą jechać w tej konkurencji dwa razy. Jazdę, którą zawodnik nie oznaczył podczas prezentacji jako współzawodniczącą, niepunktuje. W razie zgodnego miejsca dwóch drużyn na punktowanych miejscach, odbywa się jedna lub dwie następne jazdy.

Team penning


Nasi kibice