Steer wrestling

Steer Wrestling jest konkurencja rozgrywana na czas i dwie rundy. Czasy się sumują. W razie dyskwalifikacji jeźdźca w danej rundzie zalicza się czas 5 minut. Limit czasowy jest 60 sekund do momentu, gdy zawodnik chwyta cielę. Całkowity limit czasowy na konkurencję jest 90 sekund. Czas ten można względem na zdolności fizyczne używanych zwierząt i panujących warunków klimatycznych po umowie sędzi głównego z organizatorem głównym skrócić. W tej konkurencji startuje jeździec – łapacz (bulldogger). Jako niekonkurujący asystent jeździec – prowadzący (hazer). Prowadzący startuje wraz z łapaczem, lecz z drugiej strony urządzenia do wypuszczania. Prowadzący wiedzie bydlę w bezpośrednim kierunku i może uczestniczyć w tej konkurencji więcej razy. Punkty są zaliczane tylko dla łapacza. Łapacz i prowadzący startują w momencie, gdy cielę opuszcza bramkę urządzenia do wypuszczania. W tym samym czasie zaczyna się pomierzać czas. Łapacz musi się przemieścić na poziom cielęcia ściśle ku jego prawemu czy lewemu boku. Łapacz chwyci cielę za kark, rogi czy głowę, nie może go jednak chwycić za uszy, ani dotykać się jego oczu, nie może na niego wsiąść. Jednocześnie zsiada z konia. Zatrzyma cielę i położy go na bok – na tą stronę, na którą zeskoczył. Jeżeli podczas tego użyje zakazany uchwyt, jest dyskwalifikowany. Czas jest zatrzymany w momencie, gdy jest cielę położone na bok. Łapacz podczas uchwytu nie może się dotykać ziemi a cielę musi galopować. Jeśli łapacz podczas pierwszej próby nie położy cielę a stracił bezpośredni kontakt z cielęciem, nie może dalej chwytać pieszo. Może jednak znów wsiąść na konia i próbę powtarzać, jeżeli to pozwoli limit czasowy.

Steer wrestling


Nasi kibice