Cattle Penning

Jest konkurencja rozgrywana na czas. Do tej konkurencji musi być corral rozdzielony linią startową na połowy (znaki są umieszczone widzialnie na ogrodzeniu). Jedna połowa jest używana jako „bydlęca strona“, w której się przed startem znajdują zwierzęta. W drugiej połowie niebydlęcej strony jest zbudovany mały corral w kształcie L tak, aby otwarta strona (bramka) była usytuowana w kierunku krótkiej strony niebydlęcej strony areny. Stado cieląt jest oznaczone numerami. Wszystkie cielęta muszą być przed startem zgromadzone w środku krótszej strony ogrodzenia corralu na bydlęcej stronie. Współzawodniczy jeden jeździeć. Limit czasowy jest 1 minuta. Limit ten może skrócić sędzia główny. Zadaniem zawodnika jest odłączyć ze stada sędzią wyznaczoną sztukę bydła, zapędzić ją za linięna niebydlęcą stronę i wprowadzić ją do zagrodzenia przy długiej stronie areny. Zamyka uruchomieniem konia do wstępu do zagrodzenia w zakresie głowy i siodła i dźwignięciem ręki. Czas przestaje się zaliczać, gdy jeździec dźwiga rękę. Podczas oddzielania może na niebydlęcą stronę przejść maksymalnie 5 cieląt jednocześnie, kiedy skończy się limit czasowy, muszą być jednak cielęta z nieprawidłowymi numerami z powrotem na bydlęcej stronie. Jeździec na koniu może wjechać do zagrodzenia, ale niemoże być w nim w momencie zatrzymania czasu. Jeździeć może bronić ucieczce cielęcia tym, że stoi na linii celowej. Za linią startową niemoże być równocześnie więcej niż pięć cieląt. W przeciwnym razie jest zawodnik dyskwalifikowany. Dyskwalifikowany jest również zawodnik, który do wewnętrznego corralu zamknął inne niż wyznaczone bydlę. Czas się pomierza od momentu, gdy zawodnik przecina nosem konia linię startową, a kończy dobiegnięciem limitu lub zamknięciem zagrodzenia przed skończeniem limitu. Zagrodzenie można zamknąć ręką (z ziemi lub z konia), albo przecięciem wyobrażonej linii zamknięciem bramki nosem konia. W razie zamykania nosem konia należy dotrzymać następną regułę. Jeździec dźwignie rękę, w ten sposób ostrzeże sędziów, że zamierza skończyć konkurencję przed limitem. Czas jest zatrzymany w momencie, gdy koń zawodnika przecina nosem wyobrażoną linię zamkniętego zagrodzenia. W momencie ukończenia konkurencji muszą być wszystkie nieuzamknięte cielęta na bydlęcej stronie corralu, inaczej jest zawodnik dyskwalifikowyny. Upadek konia lub jeźdźca nieznaczy karę, jeżeli pieszy jeździec niepróbuje kontynuować zapędzanie bydła, dopóki znów nie wsiednie na konia. W przeciwnym razie jest zawodnik dyskwalifikowany. Zastosowanie wodzy, bicza, lassa i innych podobnych potrzeb do ciśnienia losowo wybranych zwierząt jest wzbronione.

Cattle Penning


Nasi kibice