Cattle branding

Konkurencją jeżdżona w dwójkach, rozgrywana na czas i jedną rundę. Limit czasowy jest 90 sekund. Cielę wybrane przez sędzię jest oddzielone od stada i zapędzi się do wyznaczonego boksu . Tam jest oznaczone farbą na udzie. Jeden jeździec zabezpiecza, aby cielę nie uciekło a drugi oznaczy cielę farbą. Jeździec, który oznacza cielę, musi stać na ziemi i niemusi być w kontakcie z koniem. Farba będzie umieszczona za boksem poza corralem. Oznacza się gąbką lub szczotką na uchwycie. Czas jest mierzony od momentu, gdy przetnie nosem konia linię startową. Czas jest zatrzymany w momencie, gdy zawodnik wróci gąbkę (lub szczotkę) na uchwycie do pojemnika z farbą. W momencie ukończenia konkurencji musi być oznaczone cielę w wyznaczonym boksie. Zastosowanie wodzy, bicza, lassa i innych podobnych potrzeb do ciśnienia losowo wybranych zwierząt jest wzbronione.


Nasi kibice