California Ranch Roping

Jest konkurencja rozgrywana na czas i dwie rundy, czasy się sumują. Limit czasowy jest 2,5 minut i współzawodnicząca grupa jest złożona z dwóch zawodników. Ogrodzenie jest podzielone na 1/3. Mniejsza część corralu jest bydlęca, gdzie się znajdują cielęta z obrożami i numerami. Oba jeźdźcy posiadają lassa z wyskakującymi hondami. Zadaniem jeźdźców jest odłączyć wyznaczone cielę na niebydlęcą część i zalassować. Najpierw lassuje pierwszy jeździec (roper), który ma niższy numer z tej dwójki. Pierwszy zawodnik czeka na niebydlęcej części, zanim mu drugi jeździec (cater) odłączy wybrane cielę, które musi zalassovać. Jeśli jeździec cielę niechwyci na pierwszy raz, niemoże znovu rzucać, ale pomoże drugiemu zawodnikowi gonić wybrane cielę, który ma możliwość rzucać zamiast niego. Jeśli ani jeden z dwójki cielę niezłapie, są oba dyskwalifikowani. Cielę może jeździec chwycić pętlą lassa przez głowę za jakąkolwiek część ciała i po złapaniu musi zrobić tzw. deli, gdzie nastanie wyskoczenie hondy i zakończenie konkurencji. Czas jest zatrzymany w momencie gdy wyskoczy honda. Jeździec niemoże lassować cielę na bydlęcej stronie. Na niebydlęcą stronę mogą wbiegnąć maksymalnie 4 cielęta. W drugiej rundzie rzuca drugi zawodnik jako pierwszy. Zastosowanie wodzy, bicza, lassa i innych podobnych potrzeb do ciśnienia losowo wybranych zwierząt jest wzbronione.


Nasi kibice