Pole bending

Jest konkurencja rozgrywana na czas i dwie rundy. Czasy się sumują. W razie dyskwalifikacji jeźdźca w danej rundzie zalicza się czas 5 minut. Linia startowa i meta musi być dokładnie wytyczona. Czas zaczyna się mierzyć i zatrzymuje w momencie, gdy koń przetnie linię startową i metę. Prętów jest sześć i są ustawione w linii prostej od wejścia do corralu, odległość między poszczególnymi prętami jest 630 cm. Odległość pierwszego od linii startowej jest 630 cm, odległość ostatniego prętu od ogrodzenia jest minimalnie 630 cm. Wysokość prętu musi być najmniej 2,5 m i pręty muszą być wyraźnie oznaczone poziomymi pręgami dwóch kolorów. Jeździec tę konkurencję wykonywa według dwóch możliwych wariantów a to z prawej albo z lewej strony tak, że w prostym kierunku dojedzie od startu za ostatni pręt, potem następuje obrót o 180° wokół ostatniego prętu i slalom między prętami z powrotem, między pierwszym prętem i linią startową wykona obrót, znów slalomem dojedzie za ostatni pręt a stamtąd wraca prosto do celu. Za każdy przewrócony pręt dolicza się zawodnikowi do uzyskanego czasu 5 sekund karnych. Jeżeli nie jest dotrzymana trasa, zawodnik jest dyskwalifikowany. Jeżeli mają zawodnicy zgodny czas odbywa się jedna lub więcej następnych jazd.

Pole bending


Nasi kibice